Phần 1 – Hướng Dẫn Tạo Chatbot Facebook với Fchat

Nội Dung Bài Viết

Hướng dẫn Kết nối Fanpage với Fchat

Hướng dẫn kết nối Fanpage Facebook với Fchat

Hướng dẫn cài đặt SHOP, phân quyền user quản lý SHOP

Cài đặt Shop, phân quyền User quản lý Shop

Cài đặt Page trên Fchat

Hướng dẫn cài đặt Page trên Fchat

Thiết lập tin nhắn chào mừng trong Chatbot Fchat

Ví dụ thiết lập tin nhắn chào mừng (Welcome Massage)

Thiết lập tin nhắn trả lời mặc định các câu hỏi của Khách hàng mà Bot không hiểu

Thiết lập tin nhắn trả lời mặc định (Default Massage)

Hướng dẫn chuyển khách hàng từ hệ thống chatbot khác về Fchat

Chuyến khách hàng từ hệ thống chatbot khác về Fchat

Bài viết tiếp theo: Phần 2 – Live Chat & Quản Lý Bán Hàng Trên Fanpage

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top