PHẦN 8: Keyword – Tự động trả lời comment và inbox

Nội Dung Bài Viết

Chức năng Keyword cho phép chủ shop soạn sẵn nội dung tin nhắn và tự động trả lời comment/inbox của khách hàng tương ứng cho từng bài post hoặc tất cả các bài post.

I. Tự động trả lời comment

Bước 1: Chọn menu “Keyword“, bấm chọn “Từ khóa bình luận

Bước 2: Cài đặt chế độ từ khóa bình luận

Màn hình hiển thị như hình ảnh dưới đây:

Tại đây, bạn lựa chọn cài đặt từ khóa và bài viết. Trong đó:

(1) Cài đặt từ khóa:

  • Nội dung bất kỳ: khách hàng bình luận bất cứ ký tự nào thì đều được tự động trả lời bình luận theo kịch bản
  • Nội dung chứa một trong các từ khóa: khi khách hàng bình luận từ khóa thì được tự động trả lời bình luận theo kịch bản. Tại đây, bạn cần cập nhật từ khóa/danh sách từ khóa, mỗi từ khóa cách nhau bằng dấu phẩy (,) hoặc phím enter.

(2) Cài đặt bài viết:

Tất cả bài viết: Khách hàng bình luận trong bất cứ bài viết nào đều được trả lời đều được tự động trả lời bình luận theo kịch bản

Một bài viết cụ thể: Khách hàng bình luận trong bài viết được cài đặt thì được tự động trả lời bình luận theo kịch bản cho bài viết đó. Để cài đặt từ khóa bình luận cho 1 bài viết cụ thể, bạn cần nhập chính xác Post ID hoặc chọn bài POST từ hệ thống.

Tại đây, các bài post sẽ được hiển thị để bạn lựa chọn 1 cách nhanh chóng và dễ dàng.

Lưu ý: Danh sách các bài post chỉ hiển thị khi có 1 token Admin hoạt động được bật lên

(3) Cài đặt nội dung trả lời khách bình luận

Bạn cần cài đặt nội dung tự động trả lời bình luận và gửi tin nhắn (không bắt buộc) tương ứng.

Trong mục gửi tin nhắn đến khách comment, có 2 trường hợp xảy ra:

– Nếu khách hàng đã là Subscribers (đã từng inbox đến page và có trong mục Khách hàng): Bạn có thể gửi ngay Block đến khách hàng (2)

– Nếu khách hàng chưa là Subscribers (chưa từng inbox đến page và chưa có trong mục Khách hàng): Nội dung trả lời tự động hợp lệ là nội dung chỉ chứa văn bản với độ dài không vượt quá 640 kí tự kèm theo nút trỏ đến Block. Khách bấm vào nút sẽ được ghi nhận là subscriber và được gửi Block tương ứng đang được trỏ về trong nút.

Bước 3: Click chọn Lưu để hoàn tất quá trình cài đặt

Lưu ý:

1. Cài đặt kiểm tra điều kiện tag bạn bè

Bạn có thể yêu cầu khách hàng tag bạn bè của họ trong comment của những bài post minigame để tăng lượt tương tác với page. Khi đó, fchat có thể kiểm tra số lượng người được tag để gửi quà cho những khách hàng đủ điều kiện (tag đủ số bạn bè được yêu cầu) bằng chức năng kiểm tra số lượng user được tag vào comment (khách hàng không tag đủ số lượng user được yêu cầu sẽ không nhận được auto repcomment và auto inbox).

2. Các chế độ cho từ khóa bình luận

Bạn có thể chọn các chế độ khá nhau cho từ khóa bình luận bao gồm:

+ Chính xác [a b c]: khách hàng cần gõ chính xác 100% từ khóa được cài đặt bot sẽ ghi nhận và trả lời theo nội dung đã cài đặt. Chế độ này không phân biệt chữ hoa, chữ thường, có phân biệt có dấu hay không dấu.

+ Cụm từ (chứa [a b c]): khách hàng gõ nội dung chứa từ khóa được cài đặt bot sẽ ghi nhận là từ khóa và trả lời theo nội dung đã cài đặt. Chế độ này không phân biệt chữ hoa, chữ thường, có dấu hay không dấu.

+ Rộng (chứa [a] hoặc [b] hoặc [c]): khách hàng gõ nội dung chứa 1 trong các phần tử của từ khóa bot sẽ ghi nhận là từ khóa và trả lời theo nội dung đã cài đặt. Chế độ này không phân biệt chữ hoa, chữ thường, có dấu hay không dấu.

Ví dụ:

Từ khóa cài đặt: inbox mình nhé

> Chế độ chính xác: inbox mình nhé

> Chế độ cụm từ: bạn ơi inbox mình nhé bạn (chứa inbox mình nhé)

> Chế độ rộng: shop em check inbox em với ạ (chứa inbox)

Để cài đặt chế độ tùy chọn cho từ khóa, trong mục Keyword, bạn chọn Cài đặt

Tại đây, bạn tick chọn chế độ mong muốn >> Lưu thiết lập


II. Tự động trả lời tin nhắn

Bước 1: Chọn mục Keyword >> +Từ khóa tin nhắn

Bước 2: Cài đặt chế độ từ khóa bình luận

Màn hình hiển thị như hình ảnh dưới đây:

Tại đây, bạn cài đặt cho từ khóa tin nhắn của mình bao gồm:

(1) Cài đặt từ khóa: Tại đây, bạn cần cập nhật từ khóa/danh sách từ khóa, mỗi từ khóa cách nhau bằng dấu phẩy (,) hoặc phím enter.

(2) Cài đặt Block trả về: khi khách nhắn tin từ khóa, các tin nhắn trong Block được chọn sẽ được gửi đến khách hàng

(3) Cài đặt tag được gắn cho khách hàng: khi khách hàng nhắn tin từ khóa, khách hàng sẽ được gắn tag. Tag hiện màu đỏ là tag được chọn để gắn cho khách hàng.

Bước 3: Click chọn Lưu để hoàn tất quá trình cài đặt

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top