1001 Link Kháng Nghị Facebook 2020 (Update)

Nội Dung Bài Viết

Bài viết dành cho ace học viên Eduma biết được link kháng nghị facebook 2020. Giúp mọi người đỡ phải mất công tìm hiểu trên Internet.

Dưới đây là một số Link mà mọi người hay sử dụng nhất:

👉 Yêu cầu gộp trang Fanpage
www.facebook.com/help/249601088403018

👉 Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:
https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

👉 Đổi ngày sinh:
https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
👉 Vấn đề đăng nhập:
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
👉 Check 20% text
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
👉 Tài khoản profile bị hack:
https://www.facebook.com/hacked

👉 Báo cáo tài khoản mạo danh
https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603

👉 Kháng Tk bị gắn cờ
www.facebook.com/help/contact/531795380173090

👉 Hồi sinh group:
www.facebook.com/help/contact/157461604368161

👉 TK bị vô hiệu hóa theo chính sách
https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273

👉 Treo phương thức thanh toán
https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

👉 Báo cáo 1 vấn đề nào đó:
www.facebook.com/help/181495968648557

👉 Facebook cho doanh nghiệp:
www.facebook.com/business

👉 Hỗ trợ nhà quảng cáo
www.facebook.com/business/resources
👉 Cộng đồng trợ giúp:
www.facebook.com/help/community
👉 Trung tâm trợ giúp
www.facebook.com/help
👉 Chính sách quảng cáo:
https://www.facebook.com/policies/ads/

👉 Xin Nâng ngưỡng
Link: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

Updating….

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top