Hướng dẫn tạo đối tượng tương tự

Nội Dung Bài Viết

Bước 1: Chọn “Đối tượng tương tự

Bước 2: Để tạo đối tương tự chúng ta cần có 1 đối tượng tùy chỉnh là tệp mẫu gốc.

Có 2 cách làm

Tạo tệp đối tượng tương tự

Tạo tệp đối tượng tương tự

Tạo tệp đối tượng tương tự

Tạo tệp đối tượng tương tự

Tạo tệp đối tượng tương tự

Tạo tệp đối tượng tương tự

Tạo tệp đối tượng tương tự

Tạo tệp đối tượng tương tựTạo tệp đối tượng tương tự

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top