Cài Đặt WordPress trên Wamp

Nội Dung Bài Viết

Để chạy được Website, bạn cần cài đặt WordPress trên Webserver Wamp (Localhost).

1. Tạo Database Trên Localhost

Truy cập đường dẫn: localhost:8080. Từ gia diện chính của Localhost, click “phpmyadmin

1 cửa số đăng nhập hiện ra, bạn nhập: Tài khoản “root” ; mật khẩu “bỏ trống

Click “Mới

Nhập thông tin Database muốn tạo: “web” ; “utf8_unicode_ci” => Click “Tạo”

Màn hình hiện ra Database như này là Ok.

2. Tải Và Cài Đặt WordPress

Tải mã nguồn WordPress Tiếng Việt: truy cập https://vi.wordpress.org/

Tải về phiên bản Tiếng Việt nhé

Giải nén file vừa tải về: Extract Here sẽ giải nén ra 1 folder như sau

Truy cập đường dẫn: This PC > Local Disk (C) > wamp64 > www => Đây là đường dẫn chứa website của bạn. Tạo 1 thư mục mới trong đường dẫn này, đặt tên là “web

Tiến hành Copy toàn bộ File giải nén ở bước trên vào folder: This PC > Local Disk (C) > wamp64 > www > web. Ta sẽ có thư mục như sau:

Truy cập đường link: localhost:8080/web

hiện ra giao diện như sau => Click “Thực hiện ngay

Nhập thông tin: tên database; tên người dùng; mật khẩu: bỏ trống; database host; tiền tố bảng dữ liệu như hình => Click “Gửi”

Click “Bắt đầu cài đặt”

 • Nhập thông tin của bạn
  • Tên website: tên website hiển thị
  • Tên người dùng: admin (lưu vào notepad)
  • Mật khẩu: (lưu vào notepad)
  • Nhập email: (lưu vào notepad)
  • Click “Cài đặt WordPress
 • Bảng sau sẽ hiện ra. Bạn Click “Đăng nhập”

Thông tin đăng nhập là thông tin: “Tên người dùng” và “Mật khẩu” mà bạn vừa lưu vào notepad.

Đăng nhập xong vào giao diện này là OK. Chúc mừng bạn đã cài xong WordPress.

Để truy cập vào trang web mặc định bạn vừa cài đặt xong. Trỏ chuột vào “Tự học làm web” => Click “Xem trang”

Đây là giao diện website mặc định mà bạn vừa mới tạo xong

Phần tiếp theo: Cài Theme và Import Demo Web

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top