Cài Đặt WordPress & Update WordPress

Nội Dung Bài Viết

Cài Đặt WordPress

  • Truy cập đường dẫn tên miền của bạn: tenmiencuaban.com (trong bài này là lozalo.com)

  • Click Thực hiện ngay!

  • Nhập thông tin Database Name; Database User; Database Password phần II bạn đã tạo => Gửi => Bắt đầu cài đặt.

  • Nhập các thông tin như trên ảnh bên dưới => Click Cài đặt WordPress (Cần phải Note lại Tên người dùng, Mật khẩu, Email của bạn để sau này đăng nhập và quản trị).

  • Click Đăng nhập.

  • Nhập thông tin: Tên người dùng, Mật khẩu => Click Tự động đăng nhập => Đăng nhập.

Update WordPress

  • Để cập nhật WordPress mới nhất Click vào Vui lòng cập nhật ngay => Cập nhật ngay bây giờ => Hiện ra bảng như này là Cập nhật thành công WordPress.

=> Chúc mừng bạn đã cài đặt và cập nhật WordPress thành công. Bây giờ bạn cần thực hành tiếp: Cài Đặt Themes và Import Demo Theme Trong WordPress.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top