Cài Đặt Theme WordPress Và Import Demo

Nội Dung Bài Viết

Tải Theme

  • Giải nén file .zip này hiện ra folder flatsome-main.

Cài Đặt Theme WordPress Và Import Demo

  • Quay trở về Bảng tin quản trị. Trỏ chuột Giao diện => Click Giao diện

  • Click Thêm mới

  • Click Tải giao diện lên => Choose File

  • Chọn folder flatsome-main => Chọn flatsome-3.12.2 => Cài đặt

  • Đợi khoảng 2 phút để tải giao diện lên Hosting => Chọn Kích hoạt

  • Chọn Let’s Go!

  • Nhập mã kích hoạt theme bản quyền: => Active (đến đoạn này, cứ nút nào Xanh mà Click =)) )

=> Ok Done phần Cài Đặt và Import Demo Themes. Giờ chúng ta tiếp tục sang phần: Cài Đặt Plugin Cần Thiết

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top