Phần 6 – Cách Tạo Chatbot Viral với Fchat

Nội Dung Bài Viết

Trong phần trước, bạn đã biết cách sử dụng Grow Tools hiệu quả. Trong bài viết ngày hôm nay, Eduma sẽ giúp bạn cách tạo Chatbot Viral. Các bước thực hiện như sau:

Hướng dẫn tạo kịch bản ChatBot Viral làm phễu bán hàng

Go to block – Hướng hướng khách hàng tới block khác

Sử dụng chatbot để tặng quà cho user khi đã Like page

>> Bài viết tiếp theo: Phần 7 – Tích Hợp CRM vào Chatbot Fchat

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top