Tháng: Tháng Mười 2020

PHẦN 8: Keyword – Tự động trả lời comment và inbox

Chức năng Keyword cho phép chủ shop soạn sẵn nội dung tin nhắn và tự động trả lời comment/inbox của khách hàng tương ứng cho từng bài post hoặc tất cả các bài post. I. Tự động trả lời comment Bước 1: Chọn menu “Keyword“, bấm chọn “Từ khóa bình luận” Bước 2: Cài đặt …

PHẦN 8: Keyword – Tự động trả lời comment và inbox Read More »

PHẦN 7: Gửi tin nhắn tới tất cả khách hàng đã từng inbox vào Fanpage

Một trong những chức năng nổi bật của Fchat trong Automation Marketing chính là chức năng gửi tin nhắn hàng loạt đến tất cả khách hàng đã từng inbox với fanpage. Với chức năng này, bạn có thể gửi thông điệp, quà tặng đến tập khách hàng tiềm năng hoặc đến tất cả những khách …

PHẦN 7: Gửi tin nhắn tới tất cả khách hàng đã từng inbox vào Fanpage Read More »

PHẦN 6: Go To Block – Chuyển hướng khách hàng tới Block khác

Bạn sử dụng đối tượng Go To Block để chuyển hướng khách hàng tới 1 Block khác khi thỏa mãn 1 điều kiện nào đó. Các câu lệnh so sánh: = : Bằng (dùng cho cả giá trị số và ký tự) > : Lớn hơn (chỉ dùng cho cả giá trị số) < : Nhỏ hơn (chỉ …

PHẦN 6: Go To Block – Chuyển hướng khách hàng tới Block khác Read More »

PHẦN 5: User Attribute – Thiết lập giá trị cho các biến

Đối tượng User Attribute dùng để tạo biến và gán/lưu trữ giá trị biến. Biến này sẽ được gắn với 1 user. Bạn có thể sử dụng công thức toán học: + – * /  trong cột Giá trị, ví dụ {diem} = {diem} + 1 Một số hàm bạn có thể sử dụng với User Attribute …

PHẦN 5: User Attribute – Thiết lập giá trị cho các biến Read More »

PHẦN 4: Lưu thông tin vào Google Sheets

Google Sheet là công cụ tuyệt vời giúp lưu trữ và xử lý thông tin. Với Fchat, bạn có thể đẩy các thông tin khách hàng đã cung cấp qua Webform / User Input sang Google Sheet để lưu trữ và xử lý. Trong cửa sổ cập nhật Block tin nhắn, bạn bấm vào More >> Lưu dữ liệu vào Google Sheet …

PHẦN 4: Lưu thông tin vào Google Sheets Read More »

PHẦN 2: Hướng dẫn sử dụng các đối tượng cơ bản của chatbot

I – Đối tượng “Văn bản” Bước 1: Chọn vào đối tượng “Văn bản” Bước 2: Thiết kế nội dung cho đối tượng văn bản Bước 3: Bấm vào nút để tạo các nút điều hướng khách hàng theo kịch bản đề ra Bước 4: Đặt tên nút và bấm nút “Hoàn thành”. Gán giá …

PHẦN 2: Hướng dẫn sử dụng các đối tượng cơ bản của chatbot Read More »

PHẦN 1: Hướng dẫn đăng ký Tài khoản Fchat Và Kết nối Fanpage với Fchat

Bước 1: Truy cập link https://fchat.vn?ref=2215378998487320 Bước 2: Bấm nút “Sử dụng miễn phí” Bước 3: Chọn “Tiếp tục dưới tên facebook của bạn” Bước 4: Chọn trang Fanpage bất kỳ bạn dùng kết nối với fchat. Bấm nút “Tiếp” Bước 5: Chọn “Xong”, chọn “ok” Bước 6: Điền đầy đủ thông tin Họ và …

PHẦN 1: Hướng dẫn đăng ký Tài khoản Fchat Và Kết nối Fanpage với Fchat Read More »

Scroll to Top